** WARNING, Not error free yet, under construction: check result to a standard work. **

Difference between revisions of "User talk:Admin"

From MedicaWiki
Jump to: navigation, search
Line 269: Line 269:
 
Bij een conversie naar diazepam equivalenten geeft de calculator geen waarschuwing, zoals in de SW. Zou je dat er nog in willen bouwen? [[User:Walter|Walter]] 07:51, 19 May 2011 (CEST)
 
Bij een conversie naar diazepam equivalenten geeft de calculator geen waarschuwing, zoals in de SW. Zou je dat er nog in willen bouwen? [[User:Walter|Walter]] 07:51, 19 May 2011 (CEST)
 
: Een waarschuwing geeft ie al. De grens voor een waarschuwing ligt bij [[Property:Dmax|D<sub>max</sub>]] als opgegeven voor [[Diazepam]] en is door [http://www.medicawiki.eu/w/index.php?title=Diazepam&action=historysubmit&diff=3797&oldid=3508 Jaap] in Juni 2010] in MW op 60mg/d gezet. - Arent [[User talk:Admin|&nbsp;<sup>overleg</sup>]] 10:44, 19 May 2011 (CEST)
 
: Een waarschuwing geeft ie al. De grens voor een waarschuwing ligt bij [[Property:Dmax|D<sub>max</sub>]] als opgegeven voor [[Diazepam]] en is door [http://www.medicawiki.eu/w/index.php?title=Diazepam&action=historysubmit&diff=3797&oldid=3508 Jaap] in Juni 2010] in MW op 60mg/d gezet. - Arent [[User talk:Admin|&nbsp;<sup>overleg</sup>]] 10:44, 19 May 2011 (CEST)
 +
 +
== non-Formularium ==
 +
* Maprotiline komt er bij de "assistant" als Formularium middel uit. Er staat bij maprotiline geen "1". Hoe kan dat? [[User:Walter|Walter]] 17:12, 20 May 2011 (CEST)

Revision as of 17:12, 20 May 2011

Hallo Arent,

Hartelijk dank voor de feedback. Met referenties kan nog e.e.a. veranderen; dit zal het meest dynamische proces zijn. Ik probeer echter eerst voor alle middelen info te verzamelen.

Verder heb ik nog een tweetal verzoeken, na aanleiding van de weergave zoals deze nu is bij bromazepam. Allereerst twee 'caution areas' die van mij mogen vervalen: obesity (hiervoor bestaat de caution area 'weight') en nausea (deze wordt vervangen door 'vomiting').

Ten tweede vroeg ik mij af hoe ik 'other links' kan toevoegen. Nu wordt er standaard verwezen naar het FK. Ik zou in de gevallen waarin dat mogelijk is graag verwijzen naar monografiën op Drugs.com, een Engelstalige site van de FDA.

Ik hoor het graag.

Groet, Ralph

Voor de uiteindelijk te gebruiken caution-areas kun je dat denk ik het beste afstemmen met Walter. Desalniettemin my2cents: Enerzijds wil je zo specifiek mogelijk zijn, anderzijds wil je geen overvloed aan details. obesity lijkt mij meer in de richting van een contraindicatie, terwijl weight eerder een adverse-reaction is. Nausea lijkt mij een breder begrip dan vomiting.
Het toevoegen van systematische links (Pubchem/FTK/Wikipedia enz.) heeft iets meer voeten in aarde. Gebruik voorlopig maar | drugs = drugnaam bij het gebruiken van het sjabloon.
Arent 08:53, 2 December 2009 (UTC)

Update effecten

Hoi Arent,

Mijn motivatie is als volgt. Obesitas is inderdaad een contra-indicatie, echter vooral met betrekking to farmacokinetiek. Hiermee wordt in de vakliteratuur dermate goed rekening gehouden dat ik het niet opmerk als caution area. Gewichtsveranderingen zijn dan relevanter vooral omdat die direct verband kunnen houden met de therapie, dan wel omdat ze een caution area vormen bij reeds bestaand overgewicht of zels obesitas. Betreft 'nausea', dat is vergelijkbaar. Het is breder, maar daardoor ook vaag. Of iemand misselijk wordt is niet zo interssant om te weten. Wordt de misselijkheid zo erg dat deze zich uit als braken, dan is dat voor de farmacotherapie wél relevant. Men kan dan kiezen voor een andere toedieningsvorm. Bovendien wordt 'nausea' als bijwerking bij elk geneesmiddel gemeld bij méér dan 10% van de gebruikers. Daadwerkelijk braken is zeldzamer en klinisch relevanter.

Waar ik nog meer aandacht op zou willen vestigen is de dosage. Als standaard eenheid volgt daar 'mg per dag'. Hoewel ik niet zou ontkennen dat niet relevant is, is het niet gebruikelijk om dit als dosage te typeren; daarmee wordt veelal de dosering per keer (per dosis) bedoeld. Zou het niet een idee zijn om de maximale dagdosering op te nemen of (wat ik nog beter vind, persoonlijk): de spiegels waarbij toxische effecten optreden (niet te verwaren met de lethale spiegel, dat brengt mensen misschien op ideeën).

Verder zie ik een prachtig kopje 'therapy' staan. Ik zou willen voorstellen (dan pak ik die er meteen bij) om hier de mogelijkheid te geven om labeled indications weer te geven, alsmede unlabeled uses? Hierbij zou dan per indicatie aangegeven kunnen worden welke referenties hiervoor zijn. Grofweg kan ik dat van 3 referenties achterhalen: FDA (VS), EMEA (Europa) en CBG-MEB (Nederland).

Ik hoor graag je gedachte hierover. Ondertussen ga ik braaf verder met info toevoegen voor benzodiazepinen.

Hoi Ralph,
Je roert een aantal punten aan
 • In aansluiting op wat ik eerder al zei, welke caution area's we wel of niet moeten hanteren is als puntje bij paaltje komt niet mijn terrein, al heb ik er uiteraard wel wat ideeën over ;-) Overleg met Walter en met potentiële gebruikers/medicatievoorschrijvers (de doelgroep) is daarvoor denk ik de aangewezen weg. Toch een paar centen:
  • Nausea: vanuit de patiënt gezien kan misselijkheid zonder dat daar braken aan te pas komt een dwingende reden zijn om een ander middel/toedieningsvorm te willen. Informatie daarover moet dan wel eenvoudig beschikbaar zijn om een keuze te kunnen maken.
  • bijwerkingen als gewichtstoename, seksuele problemen e.d. die medisch/farmacologisch gezien misschien niet zo relevant zijn, kunnen dat voor de patiënt juist wel zijn...
 • De eerdere projecten, de switchtabellen voor antidepressiva en antipsychotica, zijn opgezet als hulpmiddel voor voorschrijvers bij het wisselen/afbouwen van medicatie. De implementatie voor de benzodiazepines ligt - vooralsnog - vooral bij afbouw. Een wat verder in de toekomst liggende doelstelling gaat in de richting van een keuzehulp bij voorschrijven.
 • labeled/unlabeled lijkt me erg nuttig, zeker als er deeplinks naar FDA en EMEA (en in mindere mate CBG-MEB) bij staan.
 • We moeten ook - denk ik - niet te vroeg alle specificaties vast willen leggen. De gekozen opzet leent zich m.i. uitstekend voor een stapsgewijze uitbreiding en voortschrijdend inzicht.
 • Als je al invullend informatie tegenkomt die in een later stadium mogelijk bruikbaar is, neem die vooral mee. De presentatie en gebruiksvorm van de verzamelde gegevens is nu nog niet van groot belang, al is dat in de uiteindelijke vorm waarschijnlijk juist cruciaal.
 • dosering. Daar moet idd heel goed over na gedacht gaan worden. In ieder geval moet volkomen eenduidig zijn wat er als getalletjes in de database belandt. Minimale/gewenste/maximale/letale spiegels zouden idealiter uitgangspunt moeten zijn. Op basis van patiëntgegevens, farmacokinetiek en beschikbare toedieningsvormen zou je uiteindelijk tot je uiteindelijk benodigde 'driemaaldaags-2-roze-tabletten-voor-de-maalijd' formulering kunnen komen.
- Arent 13:04, 3 December 2009 (CET)

Betreft de nausea/vomiting en de weight/obesity discussie; die zal ik nog eens met Walter voeren.

De dosering is inderdaad een lastig punt. Naar mijn idee kunnen we het als volgt doen: de maximale dosering per keer (= dose), de gebruikelijke dagelijkse dosering (= DDD) en de bloedspiegel waarbij toxische effecten kunnen worden verwacht (zich meestal uitend als bijwerkingen) (= toxische effecten vanaf: ....).

De labelled/unlabelled zie ik graag verschijnen. Hierbij kunnen inderdaad deeplinks naar EMEA en FDA worden gegeven. Echter, EMEA is een relatief jonge instantie waarbij enkel afspraken bekend zijn van nieuwere middleen. De info zal dus vooral van de FDA komen. De info van het CBG en KNMP voegt in die zin iets toe, omdat het ook uitgaat van goede evidence based medicine: unlabeled is, indien opgenomen, bij deze instanties wél onderzocht.

Beste Arent,

Ik heb overleg met Walter gehad en daar is het volgende uit gkeomen: we willen zowel nausea als vomiting laten vervallen, wegens niet klinisch relevant. Obesity willen we 'vervangen' door 'Weight change' (= weight).

Verder zal ik de schaal aanpassen van 1 tot 10, rekening houdend met hetgeen je eerder schreef. Ik wil wel graag de Renale kant terugzetten, voor de omschrijving.

Groetjes, Ralph

DDD/dosage

Hallo Arent,

Ik zag dat je in de tabel de DDD hebt opgenomen. Natuurlijk wil ik die graag opnemen, komt hij dan vanzelf bij de 'druginfo' o.i.d. te staan? En wat te doen met de toxiciteit? Zullen we deze benoemen als Ctox? Dan kan ik de spiegel wel ingeven. Een vaste eenheid is niet nodig; deze zal nogal verschillen. Zou je me kunnen laten weten of en wanneer dit geïmplementeerd is? Dan neem ik namelijk mijn toxicologieboek mee. Achter de dosis en DDD kan mijns inziens gewoon altijd 'mg' komen te staan. Bij DDD per dag, bij dose per 'dose'.

Overigens een klein detail: de wiki maakt zelf automatisch links naar het FK. Probleem is echter dat dit niet voor ieder middel mogelijk is, aangezien niet alle middelen in NL in de handel zijn. Second, hebben ze in Nederland nog wel eens andere namen. Is hier iets aan te doen?

Groet

 • het kopje DDD laat nu domweg de tekst zien als ingevuld bij | dosage = Een (zinvol) databaseveld moet om er mee te kunnen rekenen en sorteren uiteraard steeds in dezelfde eenheid worden uitgedrukt. Is het zinnig om ipv 'dosage' twee velden 'ddd' resp. 'dose' te gebruiken?
 • Vul maar vast | ctox = dosis-in-mg en | ctox_ref = referentie in waar nodig.
 • Met ftkid=ANDERENAAM kun je de url voorzien van de benaming in het kompas. Met ftk= - laat je de entry weg.
Arent 11:45, 7 December 2009 (CET)

Clozapine en haematology

Hoi Arent,

in de 'conference room' zag ik jouw topic hierover al staan (ik zag echter geen mogelijkheid er op die plaats iets bij te schrijven), en Walter had dit probleem ook al even aangekaart.

Inderdaad vond ik zelf ook een incidentie van 0.8% (Br J Psych 1996;169:483-8), dus dat zou tabeldefinitie=6 opleveren. De vraag is echter, wat jij zelf al aangaf, hoe we naast de incidentie de mate van 'ernst' kunnen uitdrukken. Want die laatste komt nu niet uit de verf.

Jouw voorstel voor een numerieke correctie/weging is erg aansprekend, doch in de praktijk lastig denk ik. Want dat zou m.i. betekenen dat je van alle bijwerkingen die je onder bloedbeeld/haematology kunt scharen, een numeriek waarde-oordeel zou moeten definiëren alvorens je medicatie zou kunnen indelen in deze CA. Maar misschien bedoelde jij het anders?

Ik ben er zelf ook wel voor om, als alternatief, een extra regel in de tabel te definiëren waarin we de combinatie van "low incidence" met "high severity" o.i.d. opnemen. Ik ben het met je eens dat deze methode minder charmant is dan het eerder voorgestelde, maar zou daarentegen ook (veel) minder bewerkelijk zijn. Ik hoor graag jouw ideeën hierover. Vriendelijke groeten, Jaap

Bioavailability

Hoi Arent,

graag wilde ik je nog even het volgende voorleggen. Ik zag dat de property 'Bioavailability' overal nog leeg was. Bij het editten bleek echter dat deze achter de schermen wel reeds was ingevuld. Bij bijv. alprazolam zien we in de edit-modus staan: 'Avail = 80'. Hebben jullie er bewust voor gekozen om deze property even niet zichtbaar te maken, of is er iets anders aan de hand? Vriendelijke groet, Jaap

Dank voor je opmerkzaamheid. Achter de schermen was e.e.a. veranderd waardoor avail niet meer in het bioavailability veld terecht kwam. Komt nu bij de eerstvolgende refresh weer goed. - Arent 11:22, 25 June 2010 (CEST)

Elderly

Hoi Arent,

nog even het volgende. Ik zag dat de waarden van deze CA ('old') ook nog niet worden afgebeeld (eigenlijk hetzelfde verhaal als bij bioavailability). Overigens heb ik net zowel opnieuw ingelogd als gerefreshed, maar zag de bioavailability-waarden nog niet terug. Vriendelijke groet, Jaap

Patrolled edit

Hoi Arent,

zoals je misschien al gezien had, heb ik zonet een hele serie veranderingen doorgevoerd in de property administration ('ad'). Eigenlijk zou ik ze als minor changes classificeren, omdat het slechts wijzigen zijn om de terminologie consistent te maken (de overeenkomstige aanvinkoptie had ik helaas te laat gezien...). Niets inhoudelijks dus. Maar ze verschijnen uiteraard wel bij iemand met reviewing rights, zoals jij en Walter, op de recent changes list als unpatrolled en dus 'moet er naar gekeken worden'. Zonde van de reviewer z'n tijd eigenlijk. Zou er een manier zijn om dit soort correcties gemakkelijker te kunnen patrollen, zodat het geen onnodige belasting voor de reviewer oplevert?

Vriendelijke groet, Jaap 11:52, 28 June 2010 (CEST)

Je mag wmb best 'minor edit' aanvinken voor dit soort niet-inhoudelijke zaken; scheelt allicht weer iets. Een echte 'oplossing' zie ik zo gauw niet: pagina is gewijzigd door een niet-reviewer en dus moet er opnieuw gereviewd worden; niets aan te doen - Arent 17:14, 28 June 2010 (CEST)

Patrolled edit en nieuwe caution area

O.k., dan houd ik het in voorkomende gevallen voorlopig op de 'minor edit' optie. BTW, ik ben aan het kijken of ik die Flagged Revisions (FlaggedRevs; http://techblog.wikimedia.org/2010/01/flagged-revisions-your-questions-answered/) kan doorgronden, dat heeft hier ook mee te maken. Jaap 18:12, 28 June 2010 (CEST)

Alcohol

Alcoholdiscussie verplaatst naar Conference room

Haematology

Hoi Arent,

even in vervolg op jouw antwoord in de Conference room; prima als we een scaling 9 met de omschrijving 'low incidence and/but high severity' kunnen toevoegen. Dan kan ik daar (voorlopig) clozapine en mianserine onder scharen. Vr gr, Jaap 11:23, 5 July 2010 (CEST)

Broken link

Arent,

kun jij me met iets helpen? Ik heb geen idee wat ik fout doe bij de definitie van de verwijzing van referentie "Lundbeck AS; SPC Sertindole" in de monografie van sertindole. In ieder geval levert deze referentie (4) een gebroken link op.

Ik hoor graag van je, want ik zie het onderhand niet meer. Gr, Jaap 16:57, 6 July 2010 (CEST)

er mag geen / achteraan. Webservers hebben een bijzondere relatie met een eindslash, soms moet ie, soms mag ie, en vaak mag ie niet. Een slash achteraan impliceert doorgaans dat de webserver zelf moet uitvlooien welk bestand er opgehaald moet worden. In dit geval wil je een pdf-bestandje. Met eindslash vraag je nu om een standaardbestand in de map http://db.cbg-meb.nl/IB-teksten/h20613.pdf/ dus http://db.cbg-meb.nl/IB-teksten/h20613.pdf/index.htm (index.html index.php of iets dergelijks). Dat bestand is er niet en dus krijg je een '404'. Oplossing: weg-slash. - Arent 19:39, 6 July 2010 (CEST)

Renal

Hoi Arent,

dank voor je hint m.b.t. de broken link, het is nu duidelijk. Ik ben zo vrij geweest nog e.e.a. aan te passen in de introductie van de property: Renal. De definities van de MDRD-categorieën in de tabel zijn nu aangepast aan de EMEA (tegenwoordig: EMA) classificering. Vr gr, Jaap 09:13, 8 July 2010 (CEST)

Trazodone

Hoi Arent,

je hebt gelijk; ik had de ref Thompson moeten verwijderen. Dat zal ik alsnog doen. In bredere zin is het natuurlijk waar dat wijzigen van de eerdere inschaling enige argumentatie behoeft. Ik heb met Walter afgesproken dat daar waar ref's die voor de 'gewone' gebruiker eindigen in een inlogscherm, zoals Thompson of de KNMP kennisbank, bij alternatieven van "voldoende" kwaliteit worden vervangen.

Gr, Jaap 08:35, 14 July 2010 (CEST)

Charlotte

Hoi Arent, ik ga binnenkort beginenn met MedicaWiki. Charlotte 13:43, 17 December 2010 (CET)

Referentie CA

Hoi Arent!

Ik heb bij CA fertility een Pubmed referentie geplaatst, maar hij zegt cite error. De referentie is al geplaatst bij de template PubmedName, maar alsnog staat er bij de CA cite error? Moet er nog codes bij?? --Tammy 17:26, 24 December 2010 (CET)

Ik heb die referentie inmiddels eruit gehaald en veranderd, maar wil toch nog graag weten waarom er cite error stond, voor als ik pubmed bij andere plekken gebruik.

Een 'cite-error' krijg je als er een <ref></ref> gebruikt blijkt terwijl er geen <references /> gebruikt is, zoals hier<ref>referenties</ref> dus. In alle monografiepagina's staat middels het Template:Drug al zo'n <references /> statement. - Arent 18:55, 24 December 2010 (CET)
nowiki eromheen gezet om de foutmelding onderaan te vermijden. - Arent 14:24, 8 January 2011 (CET)

Nieuwe gebruikers

Marloes, Hanneke en ik (Marieke) zijn nu aan het overleggen om ook aan de medica wiki te gaan werken.

Marieke 14:42, 28 December 2010 (CET)

Vrijgifte IP-adressen

Hoi Arent, Ik ben akkoord indien je op basis van een e-mailvraag van Hanneke Luttikhuis, Marloes Dankers en Marieke Ebbens hun een paar IP-adressen vrijgeeft. Walter 15:06, 28 December 2010 (CET)

definitie CA's

Hoi Arent,

Ik kreeg van Walter de opdracht om een aantal CA's beter te definieren. Nu blijkt dat een aantal definities niet meer te vinden zijn, terwijl deze volgens Walter wel bestonden (o.a. pregnancy). Weet jij hier misschien iets van?

Valerie 16:42, 3 January 2011 (CET)

De definitie van Property:Pregnancy is qua scoring wel ongeveer ingevuld. Meer dan er nu staat heeft er vziw kan nagaan nooit gestaan. Wat er nog wel bij zou moeten is een argumentatie - waarom is de Australische indeling (toch?) gebruikt - en verwijzing/linken naar 'de' geaccepteerde indeling. Pregnancy is overigens een relatief eenvoudige aangezien daar een aantal concurrerende indelingen voor te vinden zijn. In de Project:Conference room staat een overzichtje van de - naar mijn idee - nog mankerende beschrijvingen. - Arent 11:43, 4 January 2011 (CET)

Clozapine

Hoi Arent,

Ik vroeg me af welke formule nu gebruikt wordt voor op- en afbouwschema's van clozapine. Ik kan dat namelijk niet terugvinden in medicawiki zelf (normaal gesproken kijk ik bij 'edit', hoe iets is opgeschreven). Valerie 13:31, 5 January 2011 (CET)

Klopt, rekenen met het 'taaltje' van mediawiki zelf kan maar tot op zekere hoogte, en wordt uiterst onleesbaar/ononderhoudbaar. het rekenwerk gebeurt middels een PHP-programmaatje dat als mediawiki-extensie geïmplementreerd is. Het gebruikte 'algoitme' stelt niet zoveel voor; clozapine wordt nu lineair op- en afgebouwd (25mg/periode) met dien verstande dat voor de eerste doses een 1/4 resp de helft wordt genomen (zo goed mogelijk cf de clozapine richtlijn) 2/3 's ochtends 1/3 's avonds, e.e.a. afgerond en geoptimaliseerd voor een minimum aantal tabletten. - Arent 13:44, 5 January 2011 (CET)

Weight and Sedation

verplaatst naar Property talk:Weight

Templates/referenties

Hoi Arent

Ik ben bezig om een beetje thuis te raken in de medicawiki. Ik snap alleen het gebruik van templates niet en of en hoe deze worden gebruikt voor het toevoegen van referenties. Het zou fijn zijn als je dit zou willen verduidelijken!

Groet, Marloes

ps. Mijn juiste (andere) ip-adres volgt nog Marloes 12:39, 7 January 2011 (CET)

Op Help:References staat al een beginnetje. - Arent 13:19, 7 January 2011 (CET)
zie ook Help:Templates - Arent 14:25, 8 January 2011 (CET)

Micromedex

Hoi Arent!

Van de antipsychotics heb ik alles ingevuld wat ik kon vinden uit de eenvoudige sites. Nu ben ik begonnen met ze allemaal te controleren op broken links en op pubmed de nog ontbrekende gegevens zoeken. Ik vroeg me af of wij inloggegevens hebben van micromedex, deze referentie word redelijk vaak gebruikt. Maar hiervoor zijn inloggegevens nodig. Zal ik deze anders eruit halen indien er andere openbare referenties zijn? Tammy 14:16, 8 January 2011 (CET)

De micromedex-referenties vind ik ook maar zo-zo; ik kan ze niet verifiëren. Ik heb geen inloggegevens, op de apotheek kun je er wel bij dacht ik. Als er andere/beter/publiek-toegankelijke referenties zijn kunnen ze wat mij betreft het veld ruimen. - Arent 14:21, 8 January 2011 (CET)
ik haal de <ref> een eind hierboven weg om van die rode foutmelding af te komen. - Arent 14:23, 8 January 2011 (CET)

Formules

Hoi Arent!

Ik heb een beetje een ingewikkeld verhaal om op te schrijven, maar hopelijk kan ik het een beetje verwoorden. De afgelopen dagen heb ik samen met Walter nagedacht over een formule om van het ene AD naar het andere AD te switchen. Dit zou inhouden dat artsen alleen nog maar de doseringen hoeven in te vullen en er vervolgens een schema uitrolt. Om makkelijk te beginnen: van SSRI naar SSRI of van TCA naar TCA met een halfwaardetijd van 0-48 uur (!!) hebben we momenteel het volgende bedacht:

SSRI A afbouwen naar de DDD (elke 3 dagen 1/3DDD eraf) (ga hiermee door tot 0 mg)
Bij 1 DDD van SSRI A geef je 1/3 van DDD SSRI B
Bouw B op door elke 3 dagen 1/3DDD te verhogen

Bij middelen met een langere halfwaardetijd wil ik eigenlijk deze variabele erin verwerken. Dus bij het bereiken van de DDD van middel A:

na 1X halfwaardetijd A: geef 0,5 DDD van B
na 2x halfwaardetijd A: geef 0,75 DDD van B
na 3x halfwaardetijd A: geef 1 DDD van B

Je moet A echter wel af blijven bouwen met 1/3DDD iedere 3 dagen en vervolgens B ook weer opbouwen met 1/3DDD iedere 3 dagen.

Is het mogelijk om zoiets te maken? Of moet ik eerst een echte formule hiervoor verzinnen? Ik weet namelijk niet goed wat je wel en niet uit de database kan halen (zoals halfwaardetijd, DDD, etc...)

Verder moet ik ook rekening houden met de tabletten die beschikbaar zijn.

Ik hoop dat je me kan helpen,

Groetjes! Valerie 14:43, 14 January 2011 (CET)

Zou moeten lukken. Er moeten een aantal zaken ingevoerd/gecontroleerd/beantwoord worden:
 • Zijn alle DDD's inmiddels conform WHO ingevuld?
 • Bedoel je hier ook de WHO DDD of eerder ADD of PDD? Als je niet van de 'echte' DDD uitgaat moet er een veld bij komen waarin de beoogde prescribed/average/minimum daily dosage vermeld is. Sowieso is dat lijkt mij nuttig/nodig aangezien niet ieder middel (al) een zinvolle DDD heeft.
 • Halfwaardetijden moeten gecontroleerd worden. Ook moet duidelijk zijn/worden of de in je formule gebruikte T1/2 inclusief of exclusief de T1/2 van de eventuele actieve metabolieten opgegeven zijn.
 • tabletdoseringen moeten opgegeven gaan worden in milligrammen:
  | tablet=25;100;200
  voor beschikbare tabletten van 25mg, 100mg en 200mg. Referenties hiervoor lijken me niet nodig.
 • Je beschrijft nu (denk ik) kort->kort en lang->lang. Hoe verloopt lang->kort en kort->lang ?
Ik zal vast eens wat knutselen - Arent 15:46, 14 January 2011 (CET)

Hoi Arent!

Voordat je echt gaat knutselen, Walter en ik hebben net nog het een en ander besproken en aangepast. Ik ga het nu opschrijven en laat denk ik na het weekend iets concreets zien. Nog niet te veel tijd erin stoppen hoor:)

Valerie 16:12, 14 January 2011 (CET)

diazepam >40 mg vermelding in calculator in MW

Bij een conversie naar diazepam equivalenten geeft de calculator geen waarschuwing, zoals in de SW. Zou je dat er nog in willen bouwen? Walter 07:51, 19 May 2011 (CEST)

Een waarschuwing geeft ie al. De grens voor een waarschuwing ligt bij Dmax als opgegeven voor Diazepam en is door Jaap in Juni 2010] in MW op 60mg/d gezet. - Arent  overleg 10:44, 19 May 2011 (CEST)

non-Formularium

 • Maprotiline komt er bij de "assistant" als Formularium middel uit. Er staat bij maprotiline geen "1". Hoe kan dat? Walter 17:12, 20 May 2011 (CEST)